שיעורי תורה ע”י מגיד שיעור נפלא

הרב ר’ שרגא פייש
פאפלאנאש שליט”א

שיעורי תורה שנדרשו בציבור מידי שבוע בשבוע

סאטמאר עקספאו תשפ”ב – מזל

סאטמאר עקספאו תשפ”ב – מזל

$0.00