שיעורי תורה
ע”י מגיד שיעור נפלא

הרב ר’ שרגא פייש
פאפלאנאש שליט”א

שיעורי תורה שנדרשו בציבור מידי שבוע בשבוע

שיעורי תורה
ע”י מגיד שיעור נפלא

הרב ר’ שרגא פייש
פאפלאנאש שליט”א

שיעורי תורה שנדרשו בציבור מידי שבוע בשבוע

If you can’t extract the folders try downloading a software – click here

If you need help please contact us here

שיעורי תורה שנאמרו בשנת תשע”ז

צו קויפן אלע 40 שיעורים וואס איז פארגעלערענט
געווארן אין שנת תשע”ז קליקט דא

שיעורי תורה שנאמרו בשנת תשע”ט

צו קויפן אלע 27 שיעורים וואס איז פארגעלערענט
געווארן אין שנת תשע”ט קליקט דא

שיעורי תורה שנאמרו בשנת תשפ”א

צו קויפן אלע 19 שיעורים וואס איז פארגעלערענט
געווארן אין שנת תשפ”א קליקט דא

שיעורי תורה שנאמרו בשנת תשע”ח

צו קויפן אלע31 שיעורים וואס איז פארגעלערענט
געווארן אין שנת תשע”ח קליקט דא

שיעורי תורה שנאמרו בשנת תש”פ

צו קויפן אלע 13 שיעורים וואס איז פארגעלערענט
געווארן אין שנת תש”פ קליקט דא

ארבייטער וואס ווילן עפענען אליין

מעג מען יא אדער נישט נעמען יענעמ’ס סודות

דרשה נגד טעכנאלאגיע‎‎

הספד רבי שאול יצחק ראבינאוויטש

בענין מכירת עליות בזמנינו​‎‎

א’ בא פ”ב בביהמ”ד בית יעקב נחמי’ ק”י

גודל החיוב ללמוד חומש רש"י‎‎

שנאמרה לאלפי בחורי חמד פרשת בראשית תשפ”ב

וירא תשפ"ג צביעת מאכלים בהלכה

food coloring די היסטאריע פון

סאטמאר עקספאו תשפ"ב - מזל לישראל

יש מזל לישראל? או אין מזל לישראל

הכנה לחג פסח תשפ"ג למען תספר

למען תספר באזני בנך ובן בנך

גודל החיוב ללמוד חומש רש"י‎‎

שנאמרה לאלפי בחורי חמד פרשת בראשית תשפ”ב

סיינט אויף מיט אייער אי-מעיל

 שרייבט אייך איין צו קריגן די נייע דרשות פונעם מגיד שיעור אין אייער אינבאקס