שיעורי תורה ע”י מגיד שיעור נפלא

הרב ר’ שרגא פייש
פאפלאנאש שליט”א

שיעורי תורה שנדרשו בציבור מידי שבוע בשבוע

וירא תשפ”ג צביעת מאכלים בהלכה

וירא תשפ”ג צביעת מאכלים בהלכה

$0.00