שיעורי תורה ע”י מגיד שיעור נפלא

הרב ר’ שרגא פייש
פאפלאנאש שליט”א

שיעורי תורה שנדרשו בציבור מידי שבוע בשבוע

דרשה נגד טעכנאלאגיע‎‎

הספד רבי שאול יצחק ראבינאוויטש

$2.99