שיעורי תורה ע”י מגיד שיעור נפלא

הרב ר’ שרגא פייש
פאפלאנאש שליט”א

שיעורי תורה שנדרשו בציבור מידי שבוע בשבוע

גודל החיוב ללמוד חומש רש”י‎‎

שנאמרה לאלפי בחורי חמד פרשת בראשית תשפ”ב

$2.99