שיעורי תורה ע”י מגיד שיעור נפלא

הרב ר’ שרגא פייש
פאפלאנאש שליט”א

שיעורי תורה שנדרשו בציבור מידי שבוע בשבוע

שיעורי תורה
ע”י מגיד שיעור נפלא

הרב ר’ שרגא פייש
פאפלאנאש שליט”א

שיעורי תורה שנדרשו בציבור מידי שבוע בשבוע

ביטע נעמט אין אכט – די שיעורים קען מען נאר איינמאל אראפלאדענען
אין עס האלט זיך נאר אקטיוו פאר 24 שעה – דערנאך מוזט איר נאכאמאל באצאלן


Your cart is currently empty.

Return to shop